ยุติการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จำหน่ายยาสอดทำแท้ง ยาทำแท้งแบบกิน